Лантух Валерій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Лантух Валерій Васильович

ЛА́НТУХ Валерій Васильович (23. 06. 1950, Ленінград, нині С.-Петер­бург) – історик. Д-р істор. н. (1995), проф. (2002). Закін. Хар­ків. ун-т (1972), де відтоді й працював: від 1996 – проф. каф. історії Росії; водночас 2000–05 – зав. каф. екон. історії, теорії та менеджменту Харків. академії культури; від 2012 – ректор Краматор. екон.-гуманітар. ін-ту (Донец. обл.). Досліджує екон. історію України, розвиток науки і наук. шкіл у Харків. ун-ті, творчу спадщину М. Туган-Барановського.

Пр.: Становление и развитие торговли на Украине в 1921–1932 гг. X., 1992; К вопросу о некоторых социально-экономических категориях в трудах М. И. Туган-Барановского // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. екон. 2001. № 350; Дер­жавне регулювання торгівлі в Україні (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.). П., 2011; Московська приватна промисловість у роки нової економічної політики: відновлення і функціонування. С., 2012 (спів­авт.); Концесійна політика СРСР (1920-ті рр.). Слов'янськ, 2013 (спів­авт.).

С. М. Куделко


Покликання на статтю