Лапа Валентин Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Лапа Валентин Григорович

ЛА́ПА Валентин Григорович (02. 10. 1939, Київ) – фахівець у галузі кібернетики. Д-р тех. н. (1990), проф. (1993). Закін. Київ. політех. ін-т (1961). Працював в Укр. НДІ проектування (1961–63); Київ. політех. ін-ті (1963–73); ПКБ АСК Мін-ва приладобудування СРСР (1973–76); Київ. інж.-буд. ін-ті (1977–82); НВО «Міськсистемотехніка» (1982–87); від 1989 – у Київ. торг.-екон. ун-ті: 1996–98 – проф. каф. ком­п’ютер. техніки та інформ. систем. Від 1999 – на пенсії. Досліджував проблеми екон. кібернетики.

Пр.: Algorytmy i urzadzenia, realizujące predykcję. Warszawa, 1967 (співавт.); Cybernetics and Forecasting tehnigues. New York; London; Amsterdam, 1967 (спів­­авт.); Математические основы ки­берне­тики. К., 1974; Методы предсказания и предсказывающие системы. К., 1980.

Н. І. Мазуренко

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Н. І. Мазуренко . Лапа Валентин Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=53210 (дата звернення: 06.05.2021)