Лапутін Анатолій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Лапутін Анатолій Миколайович

ЛАПУ́ТІН Анатолій Миколайович (24. 08. 1939, Київ – 05. 10. 2007, там само) – фахівець у галузях біомеханіки та кінезіології спорту. Син М. Лапутіна. Д-р біол. н. (1986), проф. (1986). М. сп. (1959). Засл. діяч н. і т. України (1997). Закін. Київ. ін-т фіз. куль­тури (1960) та ун-т (1972). Від 1961 працював у Нац. ун-ті фіз. виховання та спорту України: 1969–2002 – засн. і зав., від 2003 – проф. каф. кінезіології; водночас від 1998 – зав. лаб. удосконалення фіз. майстерності спортсменів високої кваліфікації НДІ фіз. культури і спорту (обидва – Київ). 1992 заснував Ін-т систем. дослідж. людини при Федерації космонавтики України. Наук. дослідження: упр. формуванням ефектив. біо­мех. систем тех. дій висококваліфіков. спортсменів, теор. основи гравітац. тренування лю­дини.

Пр.: Атлетическая гимнастика. К., 1985; 1990; Биомеханика физических упражнений. К., 1986; Гармония муску­лов. Москва, 1987; Технические средства обучения: Учеб. пособ. Москва, 1990 (спів­авт.); Гравитационная тренировка. К., 1999; Біомеханіка спорту. К., 2001; Допинг и эргогенные средства в спорте. К., 2003 (спів­авт.); Технічні винаходи у фізичному вихованні. Чг., 2007 (спів­авт.).

С. К. Фомін, В. В. Гамалій


Покликання на статтю