Корчагіна Валентина Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Корчагіна Валентина Іванівна

КОРЧА́ГІНА Валентина Іванівна (20. 04. 1912, Баку – поч. 2000-х рр., США) – фахівець у галузі нафтової промисловості. Канд. тех. н. (1966). Герой Соц. Праці (1960). Сталін. премія (1950). Держ. нагороди СРСР. Закін. Азерб. нафт. ін-т (1933). Працювала на вироб-ві. 1954–62 очолювала Одес. наф­­топерероб. з-д і зробила знач. внесок у його розвиток. Під її кер-вом проведено докорінну реконструкцію та удосконалено процес перероблення нафти, здійснено автоматизацію трудо­­містких процесів. 1962–79 – доц. каф. економіки пром-сті та орг-ції вироб-ва Одес. політех. ін-ту. Осн. наук. праці присвяч. виготовленню нафтопродуктів та пе­­реробленню нафти. У 1990-х рр. виїхала до США.

Пр.: Влияние глубины отбора на состав и свойства тяжелой остаточной час­­ти нефти // Тр. Ин-та нефти АН СССР. 1958. Т. 12; Опытная установка и прибор для измерения содержания воды в нефти в потоке // Новости нефтяной техники. 1962. № 10; Оценка методов определения группового состава битумов // Нефтепереработка и нефтехи­­мия. 1964. № 2; Электровлагометрия нефтей (периодическая и непрерыв­­ная). О., 1964 (усі – співавт.).

В. І. Бондар

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю