Корчак - Городиський Орест-Іван — Енциклопедія Сучасної України

Корчак - Городиський Орест-Іван

КОРЧА́К-ГОРОДИ́СЬКИЙ Орест-Іван (15. 07. 1918, м. Ста­­ніслав, нині Івано-Франківськ) – громадський діяч, публіцист. Дійс. чл. НТШ. 1928 закін. у Станіславі нар. школу ім. М. Шашкевича, 1937 – г-зію. Брав активну участь у діяльності «Студент. гро­­мади», «Сокола», «Просвіти». 1939 заарешт. польс. владою, звільнений з поч. 2-ї світ. війни. Відтоді вчителював на Лемківщині. 1941–43 – перекладач при нім. армії в Україні. Вступив до Волин. легіону самооборони, у його складі – до дивізії «Галичина». Після закін. 2-ї світ. війни мешкав у таборі для переміщ. осіб у м. Ріміні (Італія), видавав г. «Життя в таборі». 1950 здобув ступ. магістра історії в УВУ (Мюнхен), у тому ж році виїхав до США. Співзасн. і голова (1950–51) Братства колиш. вояків диві­­зії «Галичина», актив діяч «Плас­­ту», чл. Союзу укр. філателістів і нумізматів у США. Зібрав значну філателіст. колекцію (відзначена нагородами на багатьох виставках), написав низку статей відповід. тематики. Автор мо­­нографій «Іван Васильович Турчин – особистий приятель Президента Лінкольна» (Нью-Йорк, 1971), «Замість вигадок: Українська проблематика в західних політико-дипломатичних джерелах» (Ів.-Ф., 1994), мемуарів «Спогади з життя» (Л., ч. 1, 2000; ч. 2, 2003). Брав участь у виданні «Альманаху Станиславівської землі» (Нью-Йорк, 1975–85). Значну частину книг та ін. матеріалів зі своєї колекції передав до б-к Івано-Франківсь­­ка, Львова та ін. міст.

Літ.: Барановський Р. «Молоді роки» Ореста Корчака-Гордиського // Самост. Україна. 2002. Ч. 1/483.

І. Д. Головацький

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
І. Д. Головацький . Корчак - Городиський Орест-Іван // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5338 (дата звернення: 17.09.2021)