Корченко Олександр Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Корченко Олександр Григорович

КО́РЧЕНКО Олександр Григорович (25. 05. 1961, Київ) – фахівець у галузі систем захисту інформації. Д-р тех. н. (2004), проф. (2005). Засл. діяч н. і т. України (2021). Закін. Київ. ін-т інж. цивіл. авіації (1983), де відтоді й працює (ни­­ні Нац. авіац. ун-т): від 2004 – зав. каф. безпеки інформ. технологій. Осн. напрями наук. до­­слідж.: вирішення завдань експертиз тех. захисту інформації, оцінювання ризиків і стану безпеки; класична та квант. криптографія; захист від кібертерорист. атак. Брав участь в укладанні «Энциклопедии безопасности авиации» (К., 2008). Гол. ред. наук.-практ. ж. «Захист інформації» (від 2011) та «Безпека інформації» (від 2012).

Пр.: Построение систем защиты ин­­формации на нечетких множествах: Теория и практические решения. К., 2006; Основы современного управления. К., 2010 (спів­авт.); Modern quan­­tum technologies of information security against cyber-terrorist attacks // Avia­­tion. Vilnius, 2010. Vol. 14, № 2 (спів­авт.); Охорона конфіденційної інформації підприємства: Навч. посіб. Ж., 2011 (спів­авт.); Модель оцінки якості експер­та для підвищення об'єктив­­нос­­ті експер­тиз у сфері інформаційної без­­пеки // За­хист інформації. 2011. № 2(51) (спів­авт.).

Є. В. Іванченко


Покликання на статтю