Корчин Олександр Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Корчин Олександр Юрійович

КО́РЧИН Олександр Юрійович (29. 11. 1951, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2005). Закін. Харків. ун-т (1975). Відтоді працює у ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т» НАНУ: від 2009 – зав. відділу квант. електродинаміки явищ і електродинаміки адронів Ін-ту теор. фізики. Наук. дослідж. у галузі ядер. фізики, фізики елементар. частинок і високих енер­­гій. Запропонував теорію комптонів. розсіяння на нуклоні з віртуал. фотонами, моделі народж. електрон-позитрон. пар у нуклон-нуклон. зіткненнях та народж. мезонів у електрон-по­­зитрон. анігіляції.

Пр.: Virtual Compton scattering off the nucleon at low energies // Phys. Rev. С. 1996. Vol. 54, № 2; Electroweak brems­­strahlung: theorems and astrophysical relevance // Там само. 2002. Vol. 65, № 6; Final-state radiation in electron-po­­sitron annihilation into pion pair // Euro­­pean Physical J. C. 2005. Vol. 40, № 1; Radiative decays with light scalar me­­sons and singlet-octet mixing in ChPT // Там само. 2008. Vol. 54, № 1; e+eannih­­ilation to ᴨ00γ and ᴨ0ηγ as a source of information on scalar and vector me­­sons // Там само. 2010. Vol. 69, № 1 (усі – спів­авт.).

М. Ф. Шульга

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. Ф. Шульга . Корчин Олександр Юрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5350 (дата звернення: 24.10.2021)