Корчинський Володимир Станіславович — Енциклопедія Сучасної України

Корчинський Володимир Станіславович

КОРЧИ́НСЬКИЙ Володимир Станіславович (26. 09. 1956, с. Галузинці Деражнян. р-ну Хмельн. обл.) – лі­­кар-кардіолог. Д-р мед. н. (1996). Навч. у Чернів. мед. ін-ті (1974–78), закін. Саратов. мед. ін-т (РФ, 1980) і Військ.-мед. академію у Ленінграді (нині С.-Пе­тербург, 1988). Від 1980 працював військ. лікарем. Від 1988 – у Центр. військ. клін. санаторії «Хмільник» (Вінн. обл.): нач. мед. відділ., від 1997 – нач. лікув.-діагност. центру; від 2009 – зав. каф. фіз. реабілітації Вінн. соц.-екон. ін-ту Ун-ту «Україна». Вивчає проб­­леми фіз. реабілітації осіб з високим ризиком розвитку серц.-судин. захворювань, профілакт. кардіо­логії, етіопатогенет. варіанти гіпертон. хвороби і метабо­­ліч. синдрому; розробляє фіз. методи реабілітації при гіпертон. хворобі.

Пр.: Эссенциальная гипертензия и радонотерапия. В., 1996 (спів­авт.); Гор­­мональные и вегетативные факторы инсулинорезистентности у больных эссенциальной гипертензией // Кровообіг та гемостаз. 2005. № 3–4 (спів­авт.); Артериальная гипертензия и ин­­сулинорезистентность: роль гор­­мо­­наль­­ных факторов // Biomedical and Biosocial Antropology. 2006. № 6.

В. О. Бобров


Покликання на статтю