Левенець Юрій Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Левенець Юрій Анатолійович

ЛЕВЕНЕ́ЦЬ Юрій Анатолійович (06. 08. 1961, м. Бугуруслан Оренбур. обл., РФ – 08. 10. 2013, Київ) – історик, політолог. Д-р політ. н. (2001), акад. НАНУ (2009). Закін. Київ. ун-т (1983). Відтоді працював у Полтав. пед. ін-ті; від 1990 – в Ін-ті політ. і етнонац. дослідж. НАНУ (Київ): 1994–2005 – учений секр., заст. дир., від 2006 – дир. Коло його наук. інтересів включало проблеми теорії, історії та динаміки розвитку нац. процесів в Україні; взаємопроникнення і взаємовпливи політики, політ. культури, етнонац., регіон., реліг. відносин; вивчення правових, соц.-політ. та етнопсихол. механізмів регулювання міжетніч. конфліктів. У серії праць Л. виклав еволюцію укр. нац. ідеї на тлі політ. та етніч. історії у контексті пошуків етнополіт. моделей. Був одним із ініціаторів створення 6-том. монографії «Політична історія України. ХХ століття» (2002–03), а також 1-том. «Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ століття» (2007; обидві – Київ). Його роботи є знач. внеском у аналіз закономірностей розвитку етнополіт. процесів, діалектики відносин між державою і поліетніч. соціумами, у ціннісно-культурол. переосмислення ролі та сусп. значення духов. надбань нації. Здійснював успіш. пошук оптимал. шляхів мінімізації втрат від міжнац. суперечностей і регіон. відмінностей, забезпечення стабільності сусп. життя; розробляв і моделював ефективні варіанти етнополітики, вдало застосовуючи типологізацію соц. динаміки та порівнял. аналіз різних політ. систем для оптимізації технології упр. сферою політ. і міжетніч. відносин. Беззапереч. новацією в Україні стало дослідж. Л. проблем політ. антропології, заглиблення у традиції політ. практик різних народів, аналіз технологій політ. інтеракцій різних політ. суб'єктів. Завдяки антропологізації політ. рефлексії в Україні, Л. виявив нові перспективи осягнення людського як особистісного, а людське розглядав як заг.-визнане і таке, що набуло норми і значення сусп. легітимності.

Пр.: Вибори-98 (підсумки, аспекти структурування українського суспільства і парламенту). 1998 (спів­авт.); Парламент України: Вибори'98 (документи, статистика, бібліографія). 1998 (спів­авт.); Національні меншини в Україні на початку ХХ ст. // Нац. меншини України у ХХ ст.: політико-правовий аспект. 2000 (спів­авт.); Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). 2001; Ідеологія у світі політики. 2002; Парадокси українського парламентаризму. 2003; Держава у просторі громадянського су­спільства. 2005 (усі – Київ).

Ю. І. Шаповал


Покликання на статтю