Костирко Юрій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Костирко Юрій Миколайович

КОСТИ́РКО Юрій Миколайович (09. 05. 1937, Одеса) – фахівець у галузі будівельної механіки. Під час 2-ї світ. війни виїхав до Німеччини, від 1950 – у США. Здобув ступ. бакалавра у Нью-Йорк. ко­­леджі (1957), магістра хім. інже­­нерії в Ун-ті Мічиґану (м. Анн-Ар­­бор, 1958) та приклад. математики в Каліфорн. ун-ті (м. Сакра­­менто, 1963), д-ра цивіл. інже­­нерії в Ун-ті Каліфорнії (м. Дей­­віс, 1969, наук. тема: «Досліджен­­ня методик спрямування ульт­­развукових хвиль для вимірювання статичних напружень»). Від 1958 працював у компанії «Aerojet General Corporation» (шт. Каліфорнія): 1958–61 – інж.-проектант, 1961–68 – ст. інж.-дослідник; від 1968 – у Каліфорн. ун-ті: доц., від 1971 – кер. навч. програми із приклад. механіки, згодом – проф. каф. буд-ва. Отримував ґрант Нац. наук. фонду США (1971–72). Піс­­ля виходу на пенсію – зав. відділу зв'язків з громадськістю у Раді з контролю за водними ресурсами шт. Каліфорнія (Сакраменто). Осн. наук. зацікавлення – вимірювання статич. та динам. напруженості у твердих тілах і структурах шляхом спрямування звук. хвиль, а також голографії та фотоеластич. методик. Досліджував стійкість бу­­дівель, їхнє забезпечення перед землетрусами та ін. катаклізмами. Автор пр. «Inves­­tiga­­tion of Ultrasonic Wave Pro­­pa­­ga­­tion Methods for Measurement of Static Stresses» (Davis, 1969), низки статей у ж. «Laser Focus». Чл. Асоц. дослідників експерим. напружень. Засн. і кантор парафії УГКЦ у Сакраменто.

Ю. Б. Ковалів


Покликання на статтю