Костицький Василь Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Костицький Василь Васильович

КОСТИ́ЦЬКИЙ Василь Васильович (20. 06. 1956, с. Заріччя Надвірнян. р-ну Станіслав., нині Івано-Фр. обл.) – правознавець, політичний діяч. Брат М. Костицького. Д-р юрид. н. (2004), проф. (1994), акад. НАПрНУ (2016). Нар. депутат Укра­­їни (1993–94, 1994–98, 1998–2002). Орден «За заслуги» 3-го (1996) та 2-го (2007) ступ. Закін. Львів. ун-т (1978) і лісотех. ін-т (1990). Працював 1978–87 у Львів. ун-ті; 1987–91 – у Львів. лі­­со­тех. ін-ті; 1991–93 – заст. Міністра охорони навколиш. сере­довища України; 1993–94 – зав. каф. теорії та історії держави і права Прикарп. ун-ту (Івано-Франківськ); 2002–04 – перший заст. голови Держ. судової адміністрації України; 2004–05 – заст. Міністра фінансів України; водночас 1999–2002 – дир. Ін-ту приват. права і підприємництва АПрНУ; від 2005 – зав. каф. між­­нар. права Укр. академії бізнесу та підприємництва (обидва – Ки­­їв). У ВР України 1-го скликання – чл. Комісії з питань законодавства і законності; 2-го – голова підком-ту з правової політики та законодав. передбачень і заст. голови Ком-ту з питань правової політики і судово-правової ре­­фор­­ми; 3-го – чл. й секр. Ком-ту в закордон. справах. Досліджує правові питання екології, приват. права і підприєм­­ництва.

Пр.: Природа і закон. К., 1991 (спів­авт.); Організаційно-правовий механізм регулювання в галузі охорони довкілля. К., 1997; Екологічне законодавство Укра­­їни. К., 1998; Екологія перехідного пе­­ріоду: право, держава, економіка (еко­­но­­міко-правовий механізм охорони нав­­колишнього природного середовища в Україні). К., 2001; Повітряне право України: Навч. по­­сіб. Дрогобич, 2011 (співавт.); Захист суспільної моралі як функція сучасної держави. К.; Дрогобич, 2013.

С. І. Болтівець

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
С. І. Болтівець . Костицький Василь Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5373 (дата звернення: 23.10.2021)