Костицький Михайло Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Костицький Михайло Васильович

КОСТИ́ЦЬКИЙ Михайло Васильович (14. 01. 1948, с. Заріччя Надвірнян. р-ну Станіслав., нині Івано-Фр. обл.) — правознавець. Брат В. Костицького. Д-р юрид. н. (1990), проф. (1994), акад. НАПрНУ (1993), чл.-кор. НАПНУ (1992). Нар. депутат України (1994—96). Орден «За заслуги» 3-го (2002) і 2-го (2008) ступ. Закін. Львів. (1971) і Моск. (1982) ун-ти. Від 1973 працював у Львів. ун-ті: 1990—94 — декан. юрид. ф-ту, водночас 1991—94 — зав. каф. психології; 1995—97 — проректор з наук. роботи, від 2005 — проф. каф. філософії права і юрид. логіки Нац. академії внутр. справ (Київ); 1996—2005 — суддя Конституц. Суду України (признач. ВР України). У ВР України 2-го скликання — голова підкомісії з правової політики і законодав. передбачень Комісії з питань правової та судово-правової політики. Наук. дослідження: інформ. і психол. особливості попередження злочинів та правопорушень; проблеми використання спец. психол. знань у юрисдикц. процесі, укр політико-правової думки, конституц. юстиції та права, юрид. психології; концептуал. засади філософії права.

Пр.: Введение в юридическую психологию: методологические и теоретические проблемы. К., 1990; Екологічна етика і психологія людини. Л., 1992 (співавт.); Військово-юридична психологія: Навч. посіб. Хм., 1999 (співавт.); Юридична психологія: Навч. посіб. К., 2000; 2007 (співавт.); Про зміст, предмет і завдання філософії права // Правове забезпечення діяльності міліції (поліції). Історія, сучасні проблеми, міжнар. досвід: Зб. наук. пр. К., 2006; Філософські та психологічні проблеми юриспруденції: Вибрані наук. пр. Чц., 2008.

О. М. Джужа


Покликання на статтю