Левицький Борис Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Левицький Борис Васильович

ЛЕВИ́ЦЬКИЙ Борис Васильович (15. 05. 1915, Відень – 27. 10. 1984, м. Мюнхен, Німеччина) – публіцист, гро­мадсько-політичний діяч. Син В. Левицького. Чл. НТШ, проф. УВУ. Навч. у Бережан. г-зії (нині Терноп. обл., 1925–33) та Львів. ун-ті (1933–36), був чл. таєм. гімназій. гуртка «Молода Україна» і головою Союзу укр. студент. орг-цій. Тісно співпрацював з лівим крилом націоналіст. руху, 1936–39 редагував його україномовну г. «Нове село» у Львові. У вересні 1939 виїхав до Кракова. Від 1942 – співзасн. (до 1945 – чл. ЦК) Укр. нар.-де­мократ. партії, 1949–56 редагував її г. «Вперед» у Мюнхені. Від 1952 – консультант із рад. проблем Нім. с.-д. партії та співроб. Дослідниц. служби Сх. Європи у Дюссельдорфі, від 1959 – співроб. Фундації ім. Ф. Еберта у Бонні (обидві – Німеччина). Від 1955 випускав щомісяч. німецькомов. бюлетень про рад. вищих парт. діячів, опублікував чимало бібліогр. довідок про діячів соціаліст. країн у англомов. довідниках. Зібрав архів про відомі персоналії (бл. 60 000 карток) та інституції (понад 10 000 карток) в СРСР (станом на 1973). Від 2-ї пол. 1960-х – у 1970-х рр. активно співпрацював із Комісією з вивчення сучас. України. Автор низки книг та статей, переважно нім. і англ. мовами, присвяч. укр.-рад. проблематиці, зокрема сталін. терору 1930-х рр., подіям 2-ї світ. вій­ни, опозиц. руху 1960–70-х рр. тощо.

Тв.: Vom roten Terror zur sozialis­tischen Gesellschaft. 1961; Die Ukraine nach dem zweiten Weltkrieg. 1962; Die Sowjet Ukraine, 1944–1963. 1964; Die rote Inqu­i­sition. 1967 (англ. перекл. – The Uses of Terror, 1971); Die sowjetische Nationa­litäten politik nach Stalins Tod, 1953–1970. 1970; Die Gewerkschaften in der Sowjetunion. 1970. 1970; Politische Op­posi­tion in der Sowjetunion, 1960–1972. 1972; 1973; Sowjetische Entspannun­gs­politik heute. 1976; Politikcs and Society in Soviet Ukraine, 1953–1980. 1984 (усі – Мюнхен).

Літ.: Борис Левицький. Біографія (1915–1984) // Діялог. 1984. Ч. 10; Ма­­зурак Я. І. Бережанщина літературна: Біогр. довід. Бережани; Т., 2014.

Я. І. Мазурак


Покликання на статтю