Костишин Степан Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Костишин Степан Степанович

КОСТИ́ШИН Степан Степанович (07. 02. 1932, с. Звиняч, нині Чортків. р-ну Терноп. обл.) – фізіолог і біо­хімік рослин, еколог. Чоловік М. Костишиної, батько С. Руденко. Д-р біол. н. (1985), проф. (1986). Засл. діяч н. і т. УРСР (1990). Орден «За заслуги» 3-го (1995) та 2-го (2000) ступ. Закін. Чернів. ун-т (1955), де й пра­цює: 1972–87 – проректор з наук. роботи, 1987–2001 – ректор, від 2002 – зав. каф. екології і біомоніторингу, водночас – радник ректора. У період кер-ва К. Ун-том йому надано статус нац. та при­своєно ім'я Ю. Федьковича, від­крито філос.-теол., пед. та юрид. ф-ти, засн. вид-во «Рута». Вивчає молекулярно-біохім. осно­ви гетерозису рослин, вплив полютантів на живий організм, питання екол. біомоні­торингу.

Пр.: Молекулярно-біохімічні основи гетерозису рослин. Л., 1993 (спів­авт.); Нуклеїнові кислоти: біохімія, генетика, екологія. Чц., 1998 (спів­авт.); Поліфун­кціональність гетерозису рослин. Чц., 2006; Загальна екологія. Практичний курс: Навч. посіб. у 2 ч. Чц., 2008 (спів­авт.); Аналіз екосистемної різноманітності за формулою Шенона на основі екологічних шкал Циганова // Доп. НАНУ. 2009. № 1 (спів­авт.); Рослини Святого Письма та перспективи створення біблійного саду. Чц., 2010 (спів­авт.).

Літ.: Мельничук Д. О., Григорюк І. П., Мельничук М. Д. Степан Степанович Костишин. Зерна праці і таланту // Аг­рарна наука і освіта. 2007. Т. 8, № 1/2; Барно М. М., Бутницький І. М., Мацьопа Р. Л. Відомий український фізіолог рослин і біохімік (До 80-річчя від дня народж. проф. С. С. Костишина) // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Біологія. 2012. Вип. 1(50).

М. В. Курганецький, Т. В. Сулятицький


Покликання на статтю
М. В. Курганецький, Т. В. Сулятицький . Костишин Степан Степанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5379 (дата звернення: 24.10.2021)