Левич Веніамін Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Левич Веніамін Григорович

ЛЕ́ВИЧ Веніамін Григорович (17(30). 03. 1917, Харків – 19. 01. 1987, м. Ін­гл­вуд, шт. Нью-Джерсі, США, по­­хов. в Ізраїлі) – фізико-хімік. Чл.-кор. АН СРСР (1958–78). Премія ім. Д. Менделєєва АН СРСР (1963), Паладієва медаль Амер. хім. т-ва (1973). Закін. Харків. ун-т (1937). Під кер-вом Л. Ландау захистив доктор. дис. у Моск. пед. ін-ті. 1940–58 працював в Ін-ті фіз. хімії АН СРСР; 1958–72 – зав. теор. відділу Ін-ту електрохімії АН СРСР (був найближчим соратником О. Фрум­кіна, який вважав Л. своїм наступником на посаді директора; обидва – Москва); водночас 1940–49 – у Моск. пед. ін-ті; 1950–64 – у Моск. інж.-фіз. ін-ті; 1964–72 – у Моск. ун-ті. 1972 подав документи на виїзд в Ізраїль, але дозволу не отримав. При цьому був звільнений з роботи. 1977 очолив семінар т. зв. вчених-відмовників. 1978 емігрував до Ізраїлю. Від 1979 – проф. коледжу ім. А. Айнштайна в США, на базі якого створив Ін-т приклад. хім. фізики, що був затвердж. опікун. радою Нью-Йорк. ун-ту (нині Ін-т фіз.-хім. гідродинаміки); водночас був проф. Тель-Авів. ун-ту. Наук. дослідж. присвячені фундам. теор. проблемам фіз. хімії – застосуванню методів теор. фізики до вивчення фіз.-хім. процесів, насамперед гідродинаміки. Його праці з теорії конвектив. дифузії збагатили дослідж. у галузі електрохім. кінетики. Створив теорію переносу речовини до поверхні розділу фаз і теорію концентрац. поляризації при проходженні електрич. струму через розчини. Заклав основи статистико-термодинам. теорії подвій. електрич. шару з врахуванням дискретності іонного заряду, досліджував вплив поверхнево-актив. речовин на рух рідин, коагуляцію аерозолів і колоїдів у турбулент. потоках, масообмінні процеси тощо. В останні роки життя переважно вивчав теор. питання турбулент. руху рідин.

Пр.: Физико-химическая гидродинамика. Москва, 1952; 1959 (англ. перекл. – Нью-Йорк, 1962); Введение в ста­тистическую физику. Москва, 1954; Курс теоретической физики: В 2 т. 2-е изд. Москва, 1969–71 (співавт.).

Ю. П. Курило


Покликання на статтю