Костіков Валерій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Костіков Валерій Іванович

КО́СТІКОВ Валерій Іванович (11. 07. 1937, Харків) – фізико-хімік. Д-р тех. н. (1971), проф. (1973), чл.-кор. РАН (1997). Держ. премія СРСР (1981), РФ (1999). Засл. діяч н. і т. РРФСР (1987). Закін. Моск. ін-т сталі (1959). Відтоді працював у НДІграфіт (Москва): 1976–2006 – дир.; від 2007 – проф. каф. порошк. металургії та функціонал. покриттів Нац. дослід. технол. ун-ту «Моск. ін-т сталі та сплавів». Основні напрями наук. досліджень: фізико-хімія міжфаз. явищ, технології високотемператур. ком­позиц. матеріалів на основі туго­плав. матеріалів, тугоплав. сполук і вуглецю (композити вуглець-вуглець, вуглець-карбід, ву­глець-метал з різноманіт. схемами армування), методи захис­ту цих матеріалів від впливу аг­ресив. середовищ, розроблення конструкц. і функціонал. матеріа­лів на основі вуглецю заг.-тех. і спец. призначення.

Пр.: Высокотемпературные мате­риалы. Ч. 2. 1973; Основы теории эф­фективности высокотемпера­тур­ных ма­териалов. 1976; Силицирован­ный гра­фит. 1977; Плазменные покрытия. 1978; Рекристаллизован­ный графит. 1979; Взаимодействие металлических расплавов с углеродными материалами. 1981; Гидродинамика пористых графи­тов. 1988; Графитация и алмазообразование. 1991; Композиционные мате­риалы на основе алюминиевых сплавов, армированных углеродными волок­нами. 2000; Сверхвысокотем­пера­тур­ные композиционные материалы. 2003; Промышленная и экологическая без­опасность металлургических производств. 2006 (усі – спів­авт.); Физико-химические основы технологии компо­зиционных материалов. Теоретические основы процессов создания компози­ционных материалов. Директивная тех­нология композиционных материалов: Учеб. пособ. 2011 (усі – Москва).

Літ.: Валерий Иванович Костиков (К 70-летию со дня рожд.) // Изв. РАН. Сер. хим. 2007. № 7.

О. Б. Винокурова


Покликання на статтю