Костікова Ілона Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Костікова Ілона Іванівна

КО́СТІКОВА Ілона Іванівна (27. 04. 1973, м. Бєлгород, РФ) – педагог. Канд. філол. (2000), д-р пед. (2010) н., проф. (2011). Закін. Харків. пед. ун-т (1995), де відтоді й працює (з перервою): від 2010 – зав. каф. теорії та практики англ. мо­­ви; 2001–04 – зав. каф. іноз. мов Харків. ін-ту екології і соц. захисту. Наук. дослідження: профес. під­­готовка майбут. вчителів, ме­­тодика викладання іноз. мов, упровадження інформ.-комунікац. технологій у пед. освіту, ком­­п’ютерна лінгводидактика.

Пр.: Теоретико-методичні засади ком­­п’ютерної лінгводидактики. В., 2007; Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Х., 2008; Англійська граматика для школярів: Посіб. Х., 2011 (співавт.).

В. В. Юхт

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. В. Юхт . Костікова Ілона Іванівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5393 (дата звернення: 17.09.2021)