Костін Валерій Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Костін Валерій Анатолійович

КО́СТІН Валерій Анатолійович (04. 04. 1963, Донецьк) – матеріалозна­вець. Д-р тех. н. (2014). Закін. Київ. відділення Моск. фіз.-тех. ін-ту (1986). Відтоді працює в Ін-ті електрозварювання НАНУ (Київ): від 2008 – ст. н. с. відділу фіз.-хім. методів дослідж. матеріалів. Вивчає механізми фор­мування структури, фазових пе­ретворень, процесів деформації та руйнування звар. з'єднань високоміц. низьколегов. сталей.

Пр.: Современные возможности мо­делирования превращений аустенита в сварных швах низколегированных ста­лей // АС. 2008. № 3; Физическое моде­лирование структурных превращений в металле ЗТВ трубных сталей // Стро­ительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Дн., 2011. Вып. 58; Metody oceny spawal­nośćі stali // Przegląd Spawalnictwa. 2013. № 7; Микроструктурные исследования сварных швов высокопрочной конструк­ционной стали WELDOX 1300 с преде­лом прочности 1700 МПа // АС. 2013. № 3 (усі – спів­авт.).

О. П. Лютий

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. П. Лютий . Костін Валерій Анатолійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5394 (дата звернення: 25.10.2021)