Костін Олександр Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Костін Олександр Васильович

КО́СТІН Олександр Васильович (13. 12. 1932, Москва) – математик. Син В. Костіна. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1992). Закін. Одес. ун-т (1955), де від 1958 й працює: від 1977 – зав. каф. вищої мате­матики. Наук. дослідж. присвяч. питанням асимптот. теорії та теорії стійкості розв'язків звичай. диференціал. рівнянь. Запропо­нував метод дослідж. асимптотики розв'язків істотно неліній. звичай. диференціал. рівнянь.

Пр.: К вопросу существования у сис­темы обыкновенных дифференциаль­ных уравнений ограниченных частных решений и частных решений, стремящихся к нулю при t→+∞ // Дифференциал. уравнения. 1965. Т. 1, № 5; Об асимптотике продолжаемых решений уравнения типа Эмдена–Фаулера // Докл. АН СССР. 1971. Т. 200, № 1; Асим­птотика правильных решений нели­ней­ных обыкновенных дифферен­ци­аль­ных уравнений // Дифференциал. уравнения. 1987. Т. 23, № 3; Об одном классе решений дифференциальной системы с медленно меняющимися коэффици­ентами // УМЖ. 1989. Т. 41, № 1 (спів­авт.); Асимптотические пред­ставления О-решений систем диффе­ренци­альных уравнений с помощью усечен­ных сумм рядов Ляпунова // Доп. НАНУ. 1994. № 4 (спів­авт.).

Літ.: Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

В. І. Горбачук

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. І. Горбачук . Костін Олександр Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5402 (дата звернення: 25.10.2021)