Костін Сергій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Костін Сергій Іванович

КО́СТІН Сергій Іванович (1869, Харків – 1905, там само) – фізіолог. Д-р медицини (1898). Закін. Харків. ун-т (1894), де відтоді й працював пом. прозектора каф. фізіо­логії. Згодом мешкав у м. Тюбінґен (нині Німеччина), вивчав електрофізіологію та фізіологію крові в Берліні. За працю «Иссле­дования зависимости состава крови от мускульной деятельно­сти и от механизма условий кро­вообращения» отримав золоту медаль. Від 1900 – приват-доц. каф. фізіології Харків. ун-ту; вод­ночас читав курси фізіології ЦНС та заг. фізіології з гістологією для слухачів Харків. зуболікар. шко­ли. Від 1901 – приват-доц., про­зектор каф. фізіології Новорос. ун-ту в Одесі.

Пр.: Исследования над влиянием му­скульной деятельности и механических условий кровообращения на содержание гемоглобина и красных телец в крови // Зап. Харьков. ун-та. 1893; К учению о физиологическом действии электрического поля на двигательный нерв. 1805–1905. Х., 1898; Спектрофо­тометрия и газы крови // Зап. Харьков. ун-та. 1901.

Літ.: Медицинский факультет Харь­ковского университета за первые сто лет его существования. Х., 1905–06.

Ж. М. Перцева

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Ж. М. Перцева . Костін Сергій Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5404 (дата звернення: 31.07.2021)