Костовецький Яків Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Костовецький Яків Йосипович

КОСТОВЕ́ЦЬКИЙ Яків Йосипович (04(17). 12. 1918, Київ) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1970), проф. (1982). Учас­ник 2-ї світ. війни. Закін. Київ. мед. ін-т (1947). Відтоді працював у НДІ заг. та комунал. гігієни (нині Ін-т гігієни та мед. екології НАМНУ, Київ): 1956–89 – зав. лаб. сан. охорони водойм, водночас 1956 – заст. дир. з наук. роботи. Від 1990 – в Ізраїлі. Наук. до­с­лідж.: гігієна води, очищення стіч. вод, сан. охорона водойм від за­бруднення пром. підпр-вами.

Пр.: Загрязнение внешней среды и ее санитарная охрана. К., 1967; Санитарная охрана атмосферного воздуха и водоемов от выбросов и отходов пред­приятий черной металлургии. Мос­ква, 1968; Гигиена внешней среды в районе размещения промышленных предприятий (черной металлургии и горно­добывающей промышленности). К., 1973; Охрана и оздоровление окружающей среды в условиях научно-технической революции. К., 1982; Гигиена животноводческих комплексов и охра­на окружающей среды. К., 1983 (усі – спів­авт.).

Р. В. Савіна


Покликання на статтю