Лендьєл Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Лендьєл Володимир Іванович

ЛЕ́НДЬЄЛ Володимир Іванович (17. 04. 1934, с. Іршава, нині місто Закарп. обл. – 21. 01. 2000, Ужгород) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1975), проф. (1978). Засл. діяч н. і т. УРСР (1991). Держ. премія України у галузі н. і т. (1995). Закін. Ужгород. ун-т (1975), де відтоді й працював: 1976–96 – зав., 1996–2000 – проф. каф. теор. фізики, водночас 1980–88 – ректор. Досліджував проблеми теор. фізики, зокрема взаємодії елементар. частинок, малочастинк. системи, електрон-атомні зіткнення. У наук. працях уперше передбачив існування скаляр. мезонів, на основі чого здійснений послідов. опис взаємодії пі-мезонів і нуклонів з нуклонами.

Пр.: Нерелятивистская квантовая теория рассеяния: Учеб. пособ. Л., 1983; Применение специальных функ­ций в теории рассеяния волн и частиц: Учеб. пособ. Уж., 1983; Применение теории функций комплексной переменной в теоретической физике: Учеб. пособ. Уж., 1983; Введение в теорию атомных столкновений: Учеб. пособ. Уж., 1986; 1988; Теория резо­нансных явлений в электрон-атомных столкновениях. К., 1988; Resonance Phenomena in Elektron-Atom Collisions. Heidelberg, 1992 (усі – спів­авт.).

Літ.: До 60-річчя професора В. І. Лен­дьєла // УФЖ. 1994. Т. 39, № 4; Слив­ка В. Ю., Височан­ський Ю. М., Шимон Л. Л., Лазур В. Ю. Пам'яті професора В. І. Лендьєла // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика. 2000. № 6; Лазур В. Ю., Гайсак М. І., Ментков­ський Ю. Л. До 80-річчя професора В. І. Лендьєла (1934–2000) // УФЖ. 2014. Т. 59, № 5.

В. Ю. Лазур


Покликання на статтю