Коршак Василь Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Коршак Василь Володимирович

КО́РШАК Василь Володимирович (27. 12. 1908(09. 01. 1909), с. Високе, ни­­ні Борзнян. р-ну Черніг. обл. – 14. 06. 1988, Москва) – фахівець у галузі хімії високомолекулярних сполук. Д-р хім. н. (1942), проф. (1942), акад. АН СРСР (1976). Сталін. (1949, 1951) та Ле­­нін. (1986) премії. Держ. нагоро­­ди СРСР. Закін. Моск. хім.-тех­нол. ін-т (1931), де відтоді й пра­­цював: 1938–53 – зав. каф. спец. хім. технології, 1958–87 – зав. каф. хім. технології пластич. мас. Водночас 1938–54 – зав. лаб. високомолекуляр. сполук, 1948–54 – заст. дир. Ін-ту орган. хімії АН СРСР; 1954–88 – зав. лаб. та відділу високомолекуляр. сполук Ін-ту елементоорган. сполук АН СРСР (обидва – Москва). До­­сліджував хімію полімерів, осн. закономірності процесу поліконденсації, методи утворення термостій. полімерів. Відкрив нерівноважну поліконденсацію (1957) та ін. реакції щодо синтезу полімерів – полірекомбіна­­цію, поліпереарилування, поліциклоконденсацію; одержав чи­­мало нових полімерів, зокрема лінійну форму вуглецю – карбін (1961) тощо. Вперше в СРСР синтезував волокноутворюючі поліаміди (1940, спільно з С. Ра­­фіковим). Під його кер-вом роз­­роблено технологію вироб-ва синтет. волокон (анід і лавсан). Запропонував класифікацію і но­­менклатуру високомолекуляр. сполук. Гол. ред. ж. «Успехи химии» (1951–72) і «Высоко­­моле­­кулярные соединения» (1973–88). Голова Наук. ради з високомолекуляр. сполук АН СРСР (1978–88).

Пр.: Тетраэтилсвинец. Москва; Ленинград, 1946 (спів­авт.); Синтез и исследование высокомолекулярных соединений. Москва; Ленинград, 1949 (спів­авт.); Химия высокомолекулярных соединений. Москва; Ленинград, 1950 (переклад. китай. та чес. мовами); По­­лиариаты. Москва, 1964; Химическое строение и температурные характерис­­тики полимеров. Москва, 1970; Поли­­меры в процессах иммобилизации и модификации природных соединений. Москва, 1984 (спів­авт.); Успехи химии полигетероариленов. Тбилиси, 1988 (спів­авт.).

Літ.: Василий Владимирович Коршак: Мат. к биобиблиографии ученых СССР. Сер. хим. наук. Москва, 1982; Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира: Биогр. справоч. Москва, 1991; Академик Коршак Василий Владимирович: Очерки, воспоминания, книги и обзор­­ные работы В. В. Коршака и его шко­­лы. Москва, 2003.

В. Я. Чирва


Покликання на статтю