Коршиков Іван Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Коршиков Іван Іванович

КО́РШИКОВ Іван Іванович (04. 09. 1950, с. Прудентове Приазов. р-ну Запоріз. обл.) – фізіолог і генетик рослин. Д-р біол. н. (1994), проф. (2002). Премія ім. В. Юр'є­­ва НАНУ (2007). Закін. Крим. с.-г. ін-т (Сімферополь, 1972). Від 1973 працює у Донец. ботан. са­­ду НАНУ: від 1988 – зав. лаб. фізіології стійкості рослин, від 1996 – зав. відділу пром. ботаніки, від 2008 – зав. відділу популяц. генетики. Вивчає взаємо­­дію рослин з техногенно забруд­­неним середовищем, зок­­рема латентні механізми стійкості рос­­лин в екстремал. умовах техноген. екотопів; популяц.-генет. різноманіття хвойних у межах їхніх природ. ареалів в Україні; генет. основи селекції хвойних із застосуванням молекулярно-генет. маркерів.

Пр.: Фитотоксичность органических и неорганических загрязнителей. К., 1986 (спів­авт.); Взаимодействие расте­ний с техногенно загрязненной средой. К., 1995 (спів­авт.); Адаптация рас­­тений к условиям техногенно загрязненной среды. К., 1996; Популяционно-генетические проблемы дендротехно­­генной интродукции (на примере сос­­ны крым­ской). Д., 2002 (спів­авт.); Популяционная генетика и репродуктивная биология сосны крымской. Д., 2010.

О. З. Глухов


Покликання на статтю