Коршун Марія Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Коршун Марія Михайлівна

КО́РШУН Марія Михайлівна (17. 10. 1963, Київ) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (2005), проф. (2010). Премія АМНУ (2001). Закін. Київ. мед. ін-т (1986), де відтоді й працює (нині Нац. мед. ун-т): від 2007 – проф. каф. комунал. гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей і підлітків. Наук. дослідження: гігієна та токсикологія пестицидів, гігієн. нормування хім. речовин в об'єктах довкілля, поєднана дія іонізуючих випромінювань та хім. забруднювачів довкілля. Брала участь у написанні низки посібників та підручників з гігієни, зокрема «Ко­­мунальна гігієна» (2003; рос. мовою – 2006) та «Гігієна харчування з основами нутриціології» (2007; усі – Київ).

Пр.: Вільнорадикальне окислення як універсальний неспецифічний механізм пошкоджуючої дії шкідливих чинників довкілля // Журн. АМНУ. 2004. Т. 10, № 1 (спів­авт.); До питання гігієнічної регламентації застосування пестицидів на радіаційно забруднених те­­риторіях // Гігієна насел. місць. К., 2005. Вип. 45; Гігієнічне обґрунтування заходів профілактики поєднаної дії іонізуючого випромінювання та хімічних забруднювачів довкілля // Наук. вісн. Нац. мед. ун-ту. 2006. № 4 (спів­авт.); Порівняльна токсиколого-гігієнічна оцін­­ка сульфонілсечовинних гербіцидів з триазиновим гетероциклом // Довкілля та здоров'я. 2010. № 4(55) (спів­авт.).

С. І. Гаркавий


Покликання на статтю