Коршун Степан Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Коршун Степан Васильович

КО́РШУН Степан Васильович (06(18). 09. 1868, м. Глухів, нині Сум. обл. – 10. 05. 1931) – мікробіолог, лікар-імунолог, гігієніст. Д-р медицини (1903), проф. (1910). Закін. Харків. ун-т (1893), де й працював: 1908–17 – зав. каф. гігієни; водночас від 1895 – у Бактеріол. ін-ті Харків. мед. т-ва: 1908–10 – дир., згодом – консультант. 1901–02 та 1906–08 перебував у наук. відрядженнях у Німеччині й Франції. Від 1919 – зав. сан. секції Нар. комісаріату охорони здоров'я УСРР; 1922 – ректор Харків. мед. ін-ту. Від 1923 – дир. Ін-ту інфекц. хвороб у Москві. 1930 звільн. з посади, 1931 заарешт. за звинуваченням у зловмис. поширенні епідем. захворювань, засудж. до розстрілу з заміною на позбавлення волі до 10-ти р. Загинув у таборах. Реабіліт. 1959. Вивчав питання бактеріол. ідентифікації збудника дифтерії, біол. властивості стрептококів, етіологію висип. тифу, механізми зв'язку антигену й антитіла, проблеми імунізації дітей проти дифтерії і скарлати­­ни. Розробив методику специфіч. імунізації проти кишк. інфекцій, нейтральну суміш дифтерій. токсину з антитоксином для профілактики диф­­терії і скар­­латини, комбіновану скарлатинозну вакцину, протиправцеву сироватку, препарат «Сольвент» для дезінфекції.

Пр.: Бактериологические фермен­ты как причина приобретенного иммунитета // Тр. Харьков. мед. об-ва. Х., 1903. Вып. 1; О биохимической связи между токсинами и энзимами (применительно к теории Ehrlih'a). Х., 1903; Об опре­­делении свободного кислорода в во­­де. Х., 1906; Медицинская микробиология. С.-Пе­тербург; К., 1912 (спів­авт.); Этиология и профилактика скарла­­ти­­ны // Гигиена и эпидемиология. 1924. № 5; Основы медицинской микробиологии: В 2 т. Москва; Ленинград, 1929–30 (спів­авт.).

Літ.: Диатроптов П. Н. Профессор С. В. Коршун. 35 лет научной, педагогической и общественной работы // Журн. микробиологии, патологии и инфекц. болезней. 1928. Т. 5, № 2; Дяченко С. С. С. В. Коршун и его роль в развитии медицинской микробиологии на Украине // МКЖ. 1983. Т. 45, № 5; Петрова З. П. Организатор противо­­эпидемического дела // Служение оте­­честву и долгу. Очерки о жизни и деятельности ректоров харьков. вузов. 1805–2004. Х., 2004; Вчені Харківського державного медичного університету (1805–2005). Б. м. р..

З. П. Петрова


Покликання на статтю