Коршун Юрій (Георгій) Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Коршун Юрій (Георгій) Васильович

КО́РШУН Юрій (Георгій) Васильович (15(27). 03. 1873, м. Орел, Росія – 08. 08. 1951, Харків) – хімік. Д-р хім. н. (1923), проф. (1908). Закін. Харків. ун-т (1898), де від 1899 і працював: від 1903 – при­­ват-доц., від 1908 – проф., 1910–17 – зав. каф. тех. хімії. Стажувався 1903–05 за кордоном у лаб. К. Пааля (м. Ерланґен, Німеччина), В. Оствалда (м. Ляй­­пциґ, Німеччина), Дж. Чамичана (м. Болонья, Італія) та А. Галера (Париж). 1922–30 – зав. каф. орган. і тех. хімії Дніпроп. ун-ту, водночас викладав у Дніпроп. гірн. та фармацевт. ін-тах, працював в Ін-ті фіз. хімії; 1930–32 – у Харків. вуглехім. ін-ті, за сумісн. – проф. Харків. фармацевт. та полігр. ін-тів; від 1936 – зав. каф. неорган. хімії Харків. хім.-технол. ін-ту; від 1949 – зав. каф. заг. та неорган. хімії Харків. політех. ін-ту. Досліджував вплив будови пірол-карбон. ефірів на швидкість їхнього омилювання, залежність спектрів поглинання похідних піролу від будови. Відкрив явище селектив. погли­нання.

Пр.: Методы получения пиррола и его производных. Х., 1907; Некоторые химические процессы в лабораториях и в растительных организмах. Х., 1910; Курс органической химии. Х., 1932; Фи­­зи­­ко-химические основы качественного анализа. Х., 1932; Спектр поглощения жира в гексане // Тр. Харьков. ун-та. Х., 1936. Вып. 13; К вопросу о связи между строением и цветом производных углерода // Науч. зап. Укр. полигр. ин-та. Л., 1939. Вып. 1; К вопросу об объяснении окислительно-восстановительных процессов // Тр. Харь­­ков. хим.-технол. ин-та. Х., 1945. Вып. 5.

Літ.: Мчедлов-Петросян Н. О. Юрий-Георгий Васильевич Коршун (к 130-летию со дня рождения) // Вест. Харьков. ун-та. Сер. Химия. 2003. Вып. 10, № 596; Харьков. политех.

В. І. Булавін


Покликання на статтю