Лепорський Володимир Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Лепорський Володимир Дмитрович

ЛЕПО́РСЬКИЙ Володимир Дмитрович (23. 06. 1939, м. Сталіно, нині Донецьк – 01. 08. 1998, Київ) – фахівець у галузі електроенергетики. Д-р тех. н. (1987), проф. (1989). Закін. Київ. політех. ін-т (1961), де відтоді й працював (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): 1974–85 – зав. каф. електр. станцій, 1978–88 – декан електроенергет. ф-ту, 1988–98 – декан ф-ту електроенерготехніки та автоматики. Наук. дослідження: створення теорії, методів та засобів керування великими елек­троенергет. системами.

Пр.: Адаптивная система оптималь­ного управления нормальными режимами электрической системы // Изв. вузов. Энергетика. 1979. № 10; Автоматизация управления технологическим расходом и потреблением элек­троэнергии. К., 1984; Економія енергії в електричних мережах. К., 1986; АСУ и оптимизация режимов электростан­ций. К., 1995; Модели нейронных сетей для решения задач электроэнер­гетики // Тр. Междунар. научно-тех. конф. «Нетрадицион. электромех. и электротех. системы». Алушта, 1997 (усі – спів­авт.).

М. М. Бесхмельніцина


Покликання на статтю