Корягін Віктор Максимович — Енциклопедія Сучасної України

Корягін Віктор Максимович

КОРЯ́ГІН Віктор Максимович (06. 10. 1941, м. Горлівка Сталін., нині Донец. обл.) – фахівець у галузі фізичного виховання та спорту, тренер (баскетбол). Батько М. Ко­рягіна. Д-р пед. н. (1994) та н. з фіз. виховання і спорту (2000), проф. (2003). Засл. тренер Украї­ни (2001). Суддя нац. категорії з баскетболу (1984). Закін. Львів. ін-т фіз. культури (1968), де відто­ді працював (з перервою): 1974–80 – проректор з наук. роботи, водночас 1976–94 – зав. каф. спорт. та рухливих ігор. 1994–2000 – доц., проф. каф. фіз. виховання Укр. лісотех. ун-ту (Львів); 2001–05 – проф., від 2005 – зав. однойм. каф. Нац. ун-ту «Львів. по­­літехніка». Кер. комплекс. наук. групи (КНГ) чол. збір. команди СРСР (1971–76), яка 1972 стала чемпіоном 20-х Олімп. ігор (м. Мюнхен, Німеччина), 1974 – світу; тренер, кер. КНГ збір. кадет. та юніор. команд СРСР (1976–80); кер. КНГ чол. збір. ко­­манди України (1980–89) з баскетболу; тренер чол. баскетбол. команди «Львівська політехніка» (1994–2002), від 2008 – жін. баскетбол. команди «Політехніка–Львів». Наук. дослідження: побу­­дова тренування баскетболістів високої кваліфікації, техніка і тактика баскетболу, проблеми фіз. виховання студентів, які за­ймаються у спец. мед. групах в умовах ВНЗ.

Пр.: Тренировка баскетболистов выс­­ших разрядов. К., 1978 (спів­авт.); Под­готовка высококвалифицирован­ных баскетболистов: Учеб. Л., 1998; Плавання як засіб реабілітації студентів із хворобами органів травлення та обміну речовин, які займаються у спеціальних медичних групах // Слобожан. наук.-спорт. вісн. 2009. № 4 (спів­авт.); Визначення ролі викладача фізичного виховання у формуванні свідомості студентів спеціальних медичних груп вищих навчальних закладів // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту. 2010. № 8 (спів­авт.).

М. П. Сигловий


Покликання на статтю