Корягін Максим Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Корягін Максим Вікторович

КОРЯ́ГІН Максим Вікторович (24. 10. 1974, Львів) – економіст. Син В. Ко­­рягіна. Д-р екон. н. (2013). Закін. екон. (1995) і юрид. (2004) ф-ти Львів. комерц. академії. Пра­­цював у Нац. ун-ті «Львів. політехніка» (2001–08); від 2009 – у Львів. комерц. академії: від 2013 – проф. каф. бухгалтер. об­­ліку. Досліджує проблеми мето­дології бухгалтер. обліку в си­сте­­мі формування вартості підпр-в.

Пр.: Грошово-кредитне регулювання у змішаних і транзитивних економіках: методи, інструменти та ефективність. Л., 2009 (співавт.); Фінансово-кре­­дитний механізм державного регулювання економічного зростання в Укра­­їні. Л., 2011 (співавт.); Удосконалення об­­ліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб'єктів господарювання. Д., 2012 (співавт.); Бухгал­­терський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-ме­­то­дологічні концепції. Л., 2012.

В. О. Озеран

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю