Лещух Роман Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Лещух Роман Йосипович

ЛЕЩУ́Х Роман Йосипович (23. 06. 1943, с. Вільшани, Перемишлянщина, нині Польща) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1991), проф. (1996). Закін. Львів. ун-т (1966), де від 1996 й працює: від 1996 – зав. каф. істор. геології та палеонтології, водночас 1998–2003 – декан геол. ф-ту. 1973–95 – в Ін-ті геології і геохімії горючих копалин НАНУ (Львів). Наук. до­слідж. у галузі палеонтології і стратиграфії тріас., юрських і крейд. відкладів Укр. Карпат, Волино-Поділ. краю Сх.-європ. платформи, Передкарп. і Перед­добруджин. прогинів, Причорно­мор'я, Криму.

Пр.: История геологического развития Украинских Карпат. К., 1981 (спів­авт.); Нижньокрейдові амоніти Українських Карпат. К., 1982; Ранньокрейдова фауна Рівнинного Криму і Північного Причорномор'я. К., 1987; Нижня крейда Заходу і Півдня України. К., 1992; Юрські відклади Півдня України. Л., 1999; Палеонтологічне обґрунтування віку олі­столітів у басейні Білої Тиси // Пробл. стратиграфії і кореляції фанерозой. від­кладів України: Зб. наук. пр. Л., 2011 (спів­авт.).

Р. М. Смішко


Покликання на статтю