Ликова Ольга Борисівна — Енциклопедія Сучасної України

Ликова Ольга Борисівна

ЛИ́КОВА Ольга Борисівна (17. 06. 1931, м. Городня, нині Черніг. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1986), проф. (1991). Премія ім. М. Крилова НАНУ (1996). Закін. Київ. ун-т (1954). Працювала 1956–2011 в Ін-ті математики НАНУ (Київ): від 1986 – пров. н. с. відділу матем. фізики; водночас викладала у Київ. (1982–92) та Ніжин. (Черніг. обл., 1989–93) пед. ін-тах. Осн. праці присвячені звичай. диференціал. рівнянням (якісні та аналіт. методи), теоріям стійкості, динам. систем і коливань.

Пр.: Лекции по методу интеграль­ных многообразий. К., 1968; Интеграль­ные многообразия в нелинейной механике. Москва, 1973; Приближенные интегральные многообразия. К., 1993; Нелинейная механика // Развитие общей механики в России и Украине в 20–80-е годы ХХ века. Москва; К., 1998; Вращающиеся структуры в параболическом функционально-дифференциальном уравнении // Дифференциал. уравнения. 2004. Т. 40, № 10; Амплитудная синхронизация в системе двух взаимосвязанных полупроводниковых лазеров // УМЖ. 2008. Т. 60, № 3 (усі – спів­авт.).

В. І. Горбачук


Покликання на статтю