Коса Обитічна — Енциклопедія Сучасної України

Коса Обитічна

«КОСА́ ОБИТІ́ЧНА» – ландшафтний заказник за­­галь­­нодержавного значення (від 1980). Знаходиться у Примор. р-ні Запоріз. обл., на тер. Примор. лісництва. Перебуває у ві­­данні Примор. держлісгоспу. Пл. 8863 га. Охороняється однойм. півострів, витягнутий на 32 км в Азов. море, утвор. намив. піском та черепашником. Осере­­док унікал. водно-болот. і степ. рослинності з літерал. флороценот. та псамофіт. комплексами. Серед ендем. видів флори трапляються кермеки Мейєра і широколистий, цмин щитконосний, пирій подовий, сиренія си­­за, люцерна Котова, козельці дніпровські. На тер. заказника гніздяться 90 видів птахів та 164 види зустрічаються у позагнізд. період. Із тварин поширені марал асканійський, крохаль довгоносий, кроншнепи се­­редній і великий, а також занес. до Червоної книги України кулик-сорока, казарка червоновола, гоголь, гадюка степова схід­­на та ін. Прилегла до коси акваторія є нерестилищем низки цінних видів морських риб.

С. П. Рибалкін


Покликання на статтю