Коса Федотова — Енциклопедія Сучасної України

Коса Федотова

«КОСА́ ФЕДО́ТОВА» – ландшафтний заказник загальнодержавного значення (від 1996). Знаходиться побл. с. Сте­­пок і смт Кирилівка Якимів. р-ну Запоріз. обл. Перебуває у віданні Кирилів. селищ. ради. Пл. 1910 га. Створ. з метою розведення, охорони, акліматизації та реакліматизації різноманіт. видів тварин і рослин. Охороняється однойм. піщана коса на пн. узбережжі Азов. моря з унікал. водно-болот. і степ. рослин­­ністю. Коса витягнута на 45 км у море, завширшки до 5 км; утвор. піщано-мулистими шарами з уламками черепашнику, вали якого на поверхні сягають до 1 м. Поверхня рівнинна, з низкою солоних озер та понизь. Пд. розширена частина коси – Бирючий острів, який може відокремлюватися після штормів. Флора заказника налічує 600 видів судин. рослин. Поширена ксерофіл. і галофіл. степ. рос­­линність: солонець трав'я­­нис­­тий, содник простертий, петро­­симонія тритичинкова, кермек напівкущовий, астрагал шерс­­тистоквітковий (занес. до Європ. Червоного списку). На засолених ділянках ростуть цибуля перевдягнена, тамарикс стрункий, на низинах узбережжя біля солоних озер – холодок Палласа, ковила українська (занес. до Червоної книги України). Тварин. світ представляють бл. 5000 ви­­дів (серед них 250 – безхребетних): меризія азовська, мізида аномальна, морсь­­кий коник чор­­номорський (враз­­ливий вид, який потребує охорони). Є цікавими і потребують охорони собака єнотоподібний, тушканчик трипалий (ендемік регіону), ховрах сірий, миша курганна, крячок рябодзьобий, ходулочник, галагаз, лебідь-ши­­пун, зуйок морський, дерихвіст степовий, мартин сріблястий, баклан великий, ірис плямистокрилий, сколія степова, олень благород­­ний, сайгак, кулан турк­­менсь­­кий, лань і муфлон європейські, полоз чотирисмугастий, черепаха болотна. Акліматизовано верблюда, оленя благород­­ного. На низовин. тер. трапля­­ється лань європейська, у вер­­хів'ях – кулан туркменський (за­­нес. до Червоної книги Міжнар. союзу охорони природи). До Червоної книги України занес. тхір степовий, крячок малий, реготун чорноголовий, пелікан кучерявий, баклан малий, лебідь малий, боривітер, журавель, ми­­шівка степова, гадюка степова, савка, емпуза піщана, махаон, подалірій, стиз смугастий, ліксус катрановий.

Літ.: Огульчанский А. Я., Иванчен­­ко А. В., Федоренко Н. Я. Заповедники Приазовья. Дн., 1978; Мягченко О. П. Екологія Північного Приазов'я. З., 1999.

О. П. Мягченко


Покликання на статтю