Косаковський Анатолій Лук’янович — Енциклопедія Сучасної України

Косаковський Анатолій Лук’янович

КОСАКО́ВСЬКИЙ Анатолій Лук'янович (08. 10. 1952, с. Нетреба Володимирец. р-ну Рівнен. обл.) – лікар-оториноларинголог. Д-р мед. н. (1994), проф. (2001). Засл. діяч н. і т. України (2015). Закін. Чер­­нів. мед. ін-т (1975). Працював лікарем. Від 1980 – у Нац. мед. академії післядиплом. освіти (Ки­­їв): від 1998 – проректор з міжнар. зв'язків та наук.-пед. ро­­бо­­ти з іноз. громадянами, від 2002 – зав. каф. дит. оториноларингології, аудіо­логії та фоніатрії. Гол. дит. оториноларинголог МОЗ України (від 2005). Пре­­зидент Асоц. дит. отори­­но­­ла­­рин­­гологів України (від 2004). Вивчає проблеми лікування сен­­соневрал. приглухуватості, хро­­ніч. рубцевого стенозу гортані та трахеї у дітей. Запропонував низку оториноларингол. інстру­­ментів, методики електрозварю­­вання біол. тканин при хірург. втручаннях на ЛОР-органах у ді­­тей.

Пр.: Нейросенсорная тугоухость. 1989 (спів­авт.); Етіологія, клініка, діа­­г­­ностика, лікування і профілактика хронічного рубцевого стенозу гортані і трахеї у дітей. 1998; Інтубація та трахеостомія. 2007 (спів­авт.); Діагностика і лікування сенсоневральної приглухуватості. 2008 (спів­авт.); Деформація перегородки носа у дітей: Посіб. 2010 (усі – Київ).

Літ.: Анатолій Лук'янович Косаковсь­­кий: Бібліографія вчених України. К., 2002.

Р. І. Гош


Покликання на статтю