Косанове — Енциклопедія Сучасної України

Косанове

КОСА́НОВЕ – могильник черняхівської куль­­тури. Датований серед. 3 – поч. 5 ст. Відкритий 1958 у с. Косанове Гайсин. р-ну Вінн. обл., до­­сліджений 1961–64. На пл. бл. 1 тис. м2 розкопано 39 трупопокладень і 82 трупоспалення. По­­ховання супроводжувалися гор­­щиками, мисками, глеками, ва­­зами, скляними келихами, намистом, фібулами, пряжками, гребенями тощо. За особливо­­стями інвентарю та поховал. звичаями насел., яке залишило К., віднесено до кола сх.-гер­­ман. культурно-етніч. утворень, відомих із писем. джерел як готський племін. союз.

Літ.: Кравченко Н. М. Косановский могильник (по материалам раскопок В. П. Петрова и Н. М. Кравченко в 1961–1964 гг.) // Мат. и исследования по археологии СССР. Москва; Ленинград, 1967. № 139; O. V. Petrauskas. Die Gräberfelder der Černyachov-Kultur Kosanovo und Gavrilovka. Eine verglei­­chende Studie zu Chronologie, Bestatung­­sitten und etnokulturellen Besonder­­hei­­ten // Berichten Römisch-Germanische Kommission. 2003. Bd. 84.

О. В. Петраускас

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. В. Петраускас . Косанове // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=5474 (дата звернення: 06.05.2021)