Лисенко Петро Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Лисенко Петро Федорович

ЛИ́СЕНКО Петро Федорович (Лысенка Пётр Фёдаравіч; 16. 09. 1931, с. Зарічани, нині Вітеб. обл., Бі­лорусь) – білоруський археолог. Д-р істор. н. (1988), проф. (1993). Держ. премія Білорусі (2002). Закін. Мінський пед. ін-т (1953). Від 1964 працює в Ін-ті історії АН Білорусі (Мінськ): гол. н. с. Досліджував кургани 11–12 ст., давньорус. міста Турів, Берестя (нині Брест), Пінськ, Давид-Городок та ін. Висунув і обґрунтував тезу про те, що тер. Серед. Побужжя у 10 ст. була заселена дреговичами. На його думку, Берестя заснували дреговичі у 10 ст. Це місто разом із Дорогичином Надбужним належало до Турів. князівства. 1982 на місці розкопок, проведених Л. на тер. Волин. укріплення Брест. фортеці, відкрито археол. музей «Берестя» (понад 40 тис. експонатів); 2005 на місці розкопок Турів. кафедрал. храму 12 ст. – археол. музей «Стародавній Турів».

Пр.: Древнейшие города Белоруссии. 1966 (спів­авт.); Города Туровской земли. 1974; Открытие Берестья. 1989; 2007; Дреговичи. 1991; Древний Пинск ІХ–ХІІІ вв. 1997; 2007; Туровская земля ІХ–ХІІІ вв. 1999; 2001; Сказание о Турове. 2006; 2007; Древний Туров. 2006 (усі – Мінськ).

Літ.: Каваленя А., Ляўко В., Мядзве­дзеў А. Даследчык Тураўскай зямлі: да 75-годдзя з дня нараджэння і 45-годдзя навуковай дзейнасці Пятра Фёда­равіча Лысенкі // Беларускі гістарычны часопіс. 2006. № 9.

В. М. Петегирич


Покликання на статтю