Косарчук Валерій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Косарчук Валерій Володимирович

КОСАРЧУ́К Валерій Володимирович (16. 04. 1955, Київ) – фахівець у галузі міцності матеріалів. Д-р тех. н. (1995), проф. (2006). Закін. Київ. політех. ін-т (1978). Пра­­цював 1978–2000 в Ін-ті проб­­лем міцності НАНУ (Київ): 1995–97 – зав. лаб. міцності та пластичності конструкц. матеріалів, 1997–2000 – пров. н. с.; від 2000 – у Держ. екон.-технол. ун-ті транс­порту (Київ): 2004–05 – зав. каф. мостів і транс­порт. тунелів, 2000–04 та 2005–09 – проф., від 2009 – зав. каф. теор. та приклад. механіки. Основні напрями наук. досліджень: аналіз матем. моделей твердих деформів. тіл, прогнозування дов­­говічності елементів конструкцій залізнич. техніки.

Пр.: Условие текучести пластически деформированных материалов // ПП. 1982. № 6; Экспериментальная проверка определяющих соотношений тео­­рии пластического течения анизо­­троп­­ных сред // Там само. 1991. № 10; Де­­фор­­мационная теория пластичности трансверсально-изотропных сред // Там само. 1998. № 1; Моделювання циклічної нестабільності матеріалів при пружно-пластичному деформуванні // Зб. наук. пр. Держ. екон.-технол. ун-ту транс­порту. Сер. Транс­портні системи і технології. 2010. Вип. 16; К методике прогнозирования долговечности рель­­сов // Там само. 2011. Вип. 18 (усі – спів­авт.).

О. П. Панова

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. П. Панова . Косарчук Валерій Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5490 (дата звернення: 25.10.2021)