Косач Наталія Ігорівна — Енциклопедія Сучасної України

Косач Наталія Ігорівна

КО́САЧ Наталія Ігорівна (09. 04. 1963, Харків) – електрофізик. Дружина В. Большакова. Д-р тех. н. (2008). Закін. Харків. політех. ін-т (1986). Відтоді працювала у Нац. наук. центрі «Ін-т метрології»; 2011–12 – дир., 2012–13 – пров. н. с. Наук. центру «Вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об'єму речовин» (обидва – Харків); 2013–14 – проф. каф. автоматизації технол. про­­цесів і вироб-в Севастоп. ун-ту ядер. енергії та пром-сті; від 2014 – проф. каф. авіац. прила­­дів і вимірювання Нац. аерокос­­міч. ун-ту «Харків. авіац. ін-т». Наук. діяльність пов'язана з розробленням, калібруванням, атестацією засобів вимірювання гідродинаміч. параметрів у поверхневому діяльному шарі Океану та витрати речовин у різ­­них галузях нац. економіки; ство­­ренням та удосконаленням ета­­лон. бази України; розробленням держ. стандартів і норматив. документів з метрології.

Пр.: Підвищення точності відтворення одиниць витрати рідини еталонами // Стандартизація, сертифікація, якість. 2004. № 6; Методологічні новації повірочної схеми в галузі вимірювання витрати та кількості рідини // Укр. метролог. журн. 2005. № 3; Госу­­дарственный эталон Украины единиц расхода жидкости // Измерител. техника. 2007. № 6 (співавт.); Гармонізація організаційно-методичних нормативних документів у галузі вимірювання витрати рідини // Укр. метролог. журн. 2009. № 1 (співавт.); Основні принципи застосування коріолісових витратомірів для вимірювання витрати рідини і газу // Там само. 2013. № 1.

Є. Т. Володарський


Покликання на статтю