Лисиця Михайло Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Лисиця Михайло Павлович

ЛИСИ́ЦЯ Михайло Павлович (15. 01. 1921, с. Високе, нині Брусилів. р-ну Житомир. обл. – 10. 01. 2012, Київ) – фізик-оптик. Д-р фіз.-мат. н. (1962), проф. (1963), акад. НАНУ (1982). Засл. діяч н. і т. УРСР (1991). Держ. премія УРСР у галузі н. і. т. (1963, 1981). Золота медаль ім. В. Вернадського (2010). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Держ. і бойові нагороди СРСР. Закін. Київ. ун-т (1950), де 1954–76 й працював (1963–76 – за сумісн.): 1961–76 – проф. каф. оптики; 1961–91 – зав. від­ділу оптики, 1991–2012 – гол. н. с. Ін-ту напівпровідників НАНУ (Київ). Встановив температурні залежності ймовірностей оптич. переходів у колив. спектрах газів, рідин і кристалів; виявив нове фіз. явище – резонанс Фер­мі–Давидова; довів принципову роль вбирання електромагніт. променювання вільними носіями заряду в лазер. ефекті напівпровідників; дослідив механізм руйнування твердих тіл ла­зер. імпульсами великої потужності. У галузі неліній. оптики експериментально довів існування неліній. оптич. активності в гіротроп. напівпровідниках і гігант. повертання площини поляризації в кристалах кубіч. син­гонії з тунел. центрами, розробив і впровадив у практику нові елементи лазер. техніки – модулятори, коректори параметрів лазер. випромінювання тощо. Л. сформулював заг. теорію багатошар. оптич. систем, створив перші в країні поляризатори інфрачервоного випромінюван­ня, багатошар. дзеркала, світлоподіл. системи та фільтри, технологію виготовлення яких впроваджено на низці підпр-в.

Пр.: Волоконная оптика. К., 1968 (англ. мовою – Нью-Йорк; Єрусалим; Лондон, 1972); Резонанс Ферми. К., 1984; Лазери в науці і техніці. К., 1986; Оптическая перезарядка примеси в полупроводниках. К., 1992; Твердотель­ные оптические фильтры на гиротроп­ных кристаллах. К., 1998; Заниматель­ная оптика. К., 2002. Т. 1. Атмосферная и космическая оптика; 2003. Т. 2. Физиологическая оптика. Мир людей; 2006. Т. 3. Физиологическая оптика. Мир животных; 2008. Т. 4. Биолюминесценция; 2012. Т. 5. Волоконная оп­тика (усі – спів­авт.).

Літ.: 90-річчя академіка НАН Укра­їни М. П. Лисиці // УФЖ. 2011. Т. 56, № 1; 90-річчя академіка НАН України М. П. Лисиці // Вісн. НАНУ. 2011. № 1.

В. М. Томашик


Покликання на статтю