Лисін Борис Савелійович — Енциклопедія Сучасної України

Лисін Борис Савелійович

ЛИ́СІН Борис Савелійович (23. 07(04. 08). 1883, м. Новоград-Волинський Волин. губ., нині Житомир. обл. – 22. 11. 1970, Київ) – хімік. Д-р тех. н. (1936), проф. (1936), акад. АН УРСР (1939). Сталін. премія (1950). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1909), де й викладав до 1956: засн. і зав. каф. силікатів (1921–30), одночасно 1922–28 – декан хім. ф-ту. 1921 читав лекції з технології буд. матеріалів у Архіт. ін-ті, 1924 брав участь в орг-ції навч. процесів у Межигір. мист.-ке­рам. технікумі (Київ. обл.) та Укр. технол. ін-ті кераміки і скла, де був головою кваліфікац. комісії. Голова Комісії по вивченню при­род. багатств України при АН УРСР (1929–30). Очолював Ін-т мі­нерал. сировини АН УРСР (1940–41), Ін-т буд. матеріалів Академії арх-ри УРСР (1945–50; обидва – Київ). Осн. праці присвяч. технології силікатів і буд. матеріалів, вивченню властиво­стей силікат. сировини СРСР та наук. обґрунтуванню способу її переробки. Практ. значення мали розробки в галузі раціоналізації каолін. і фарфоро-фаянс. пром-сті СРСР.

Пр.: Керамиковые канализацион­ные трубы. Производство и определение их технического достоинства. К., 1916; Гли­на і глиняна промисловість на Україні. К., 1918; Производство фарфора и фаянса. Сырье. Переработка. – Кон­троль. – Расчет. К., 1923; Материалы к изучению каолинов Украины. Стандар­ты. Методы исследований. Промы­шленная ценность. К., 1929 (спів­авт.); Изучение структуры вяжущих веществ по методу цементографии // Изв. Киев. политех. ин-та. 1954. Т. 15 (спів­авт.).

Літ.: Корнілович Б. Ю., Племянні­ков М. М. Роль академіка Б. С. Лисіна в роз­витку промисловості будівельних мате­ріалів // Наук. засади збалансов. розвитку регіону: Наук. зб. «Велика Волинь». 2008. Вип. 40; Бесхмельні­цина М. М. До 125-річчя з дня народження Б. С. Лисіна // Сторінки історії: Зб. наук. пр. К., 2008. Вип. 27.

М. М. Бесхмельніцина


Покликання на статтю