Косевич Арнольд Маркович — Енциклопедія Сучасної України

Косевич Арнольд Маркович

КОСЕ́ВИЧ Арнольд Маркович (07. 07. 1928, м. Тульчин, нині Вінн. обл. – 10. 03. 2006, Харків) – фізик. Брат В. Косевича. Д-р фіз.-мат. н. (1964), проф. (1967), чл.-кор. НАНУ (1990). Засл. діяч н. і т. України (1997). Держ. премії УРСР (1978) та України (2001) в галузі н. і т. Премія ім. К. Синельникова НАНУ (1999). Закін. Харків. ун-т (1951). Працював у Харків. політех. ін-ті (1953–54); Чернів. ун-ті (1954–57); Харків. фіз.-тех. ін-ті (1957–74): ст. н. с., від 1967 – нач. лаб. кристаліч. стану; у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ (Харків, 1974–2006): зав. відділу теорії властивостей біол. молекул, від 1986 – відділу квант. теорії та неліній. динаміки макроскоп. систем, від 2003 – гол. н. с. За сумісн. 1964–72 – у Харків. ун-ті: від 1965 – проф. каф. теор. фізики. Дослі­­джував електронні властивості металів, динаміку реал. криста­­лів і магнітовпорядков. тіл. Спіль­­но з І. Ліфшицем відкрив явище квант. розмір. ефекту у плівках твердих тіл (1953) і встановив зв'язок осциляцій магніт. властивостей металів із формою їх поверхні Фермі (формула Ліф­­шиця–К., 1954). Розробив динам. теорію дислокацій як розділ теорії пружності реал. кристалів; теорію магніт. солітонів у феромагнетиках. Зробив вагомий внесок у розвиток теорії низькотемператур. магнетизму металів, неліній. фізики феромагнетиків, теорії кристаліч. ста­­ну речовини, зокрема щодо ди­­наміки кристаліч. ґратки з дефектами.

Пр.: Основы механики кристаллической решетки. Москва, 1972; Дисло­­кации в теории упругости. К., 1978; Физическая механика реальных кристаллов. К., 1981; Нелинейные волны намагниченности. Топологические и ди­­намические солитоны. К., 1983 (спів­авт.); Теория кристаллической решетки. Х., 1988; Введение в нелинейную физическую механику. К., 1989 (спів­авт.); Обратимая пластичность кристаллов. Москва, 1991 (спів­авт.; англ. перекл. – Reversible Crystal Plasticity. New York, 1994); The Crystal Lattice: Pho­­nons, Solitons, Dislocations, Super­­lat­­ti­­ces. Weinheim, 2005 (спів­авт.).

Літ.: Арнольд Маркович Косевич: К 70-летию со дня рождения // ФНТ. 1998. Т. 14, № 7; Ермолаев А. М., Ульянов В. В. Арнольд Маркович Косевич. Х., 2002.

О. М. Калиненко


Покликання на статтю