Косевич Марина Вадимівна — Енциклопедія Сучасної України

Косевич Марина Вадимівна

КОСЕ́ВИЧ Марина Вадимівна (14. 12. 1958, Харків) – фахівець у галузі молекулярної фізики, біофізики та біомедичної мас-спектрос­ко­пії. Дочка В. Косевича. Д-р фіз.-мат. н. (2002). Закін. Харків. ун-т (1981). Відтоді працює у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р (Харків): від 2004 – пров. н. с. відділу молекуляр. біофізики. Напрями наук. діяльності: застосування м'яко­іонізац. мас-спектрометрії для вирішення завдань молекуляр. фізики і біо­фізики, нанобіофізи­ки; вивчення міжмолекуляр. вза­ємодій біомолекул; встановлення молекуляр. механізмів дії біоло­гічно актив. сполук, фармакол. препаратів; застосування ни­зькотемператур. вторинно-іонної мас-спектрометрії для роз­в'язання проблем кріобіофізики і фізики кластерів; дослідж. самоорганізації орган. наночасти­нок і взаємодії орган. молекул з неорган. наноматеріалами.

Пр.: On the production of an aqueous colloidal solution of fullerenes // J. Che­­mical Society: Chemical Communica­­tions. 1995. Issue 12 (спів­авт.); Low temperatu­re secondary emission mass spectro­metry. Cryobiological applications // Euro­pean Mass Spectrometry. 1998. Vol. 4, № 4; Mechanistic investigation of the interaction between bisquaternary anti­­microbial agents and phospholipids by liquid secondary ion mass spectrometry and differential scanning calorimetry // Rapid Communications in Mass Spectro­­metry. 2002. Vol. 16, № 18 (співавт.); Noncovalent interaction of methylene blue with carbon nanotubes: theoretical and mass spectrometry characterization // J. Physical Chemistry C. 2012. Vol. 116, № 38 (співавт.); Study of nanocom­po­si­tes of amino acids and organic polye­thers by means of mass spectrometry and mo­­lecular dynamics simulation // Nano­­ma­­terials Imaging Techniques, Surface Stu­­dies, and Applications. New York, 2013 (спів­авт.).

О. М. Калиненко


Покликання на статтю