Косевцов В’ячеслав Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Косевцов В’ячеслав Олександрович

КОСЕВЦО́В В'ячеслав Олександрович (17. 03. 1940, м. Курськ, РФ) – військовик. Д-р військ. н. (1989), проф. (1992). Засл. діяч н. і т. Укра­­їни (2002). Закін. Ростов. вище артилер. інж. уч-ще (РФ, 1962). Відтоді працював у Серпухов. вищому військ. команд­­но-інж. уч-щі (РФ); від 1973 – у НДІ МО СРСР; 1992–93 – у апараті Ради нац. безпеки при Президентові України; 1994–95 – гол. н. с., 1995–2000 – гол. консультант Нац. ін-ту стратег. дослідж.; від 1997 – проф. каф. стра­­тегії, від 2010 – проф. каф. стратегії нац. безпеки і оборони Нац. ун-ту оборони України (усі – Київ). Наук. дослідження: воєнна кі­­бернетика, моделювання систем і воєн. дій, нац. і воєнна без­­пека держави. Більшість наук. праць закритого характеру.

Пр.: Україна в системі військово-політичних відносин з суміжними країнами: кількісний вимір. 1996; Націо­­нальна безпека України (теорія, реаль­­ність, прогноз). 2000; Стратегічне управ­­ління військово-технічним співробітни­­цтвом в інтересах забезпечення воєн­­ної безпеки України. 2005 (співавт.); Осно­­ви стратегії національної безпеки та оборони держави: Підруч. 2010 (спів­­авт.); Напрями удосконалення про­­це­­су функціонування системи забезпечення воєнної безпеки. 2011 (усі – Київ).

С. П. Корінний


Покликання на статтю