Костовський Олександр Микитович — Енциклопедія Сучасної України

Костовський Олександр Микитович

КОСТО́ВСЬКИЙ Олександр Микитович (04(17). 03. 1917, м. Керч, нині АР Крим – 27. 08. 2005, Львів) – ма­тематик. Д-р фіз.-мат. н. (1967), проф. (1970). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Мелі­топ. пед. ін-т (Запоріз. обл., 1941). Від 1948 працював у Львів. ун-ті: засн.-зав. каф. обчислюв. мате­матики та наук. кер. Обчислюв. центру (1960–77), проф. однойм. каф. (1980–97), водночас декан фіз.-мех. ф-ту (1968–71) і ф-ту приклад. математики та механіки (1975–77). Розв'язав проблему квадровності деяких кла­сів неперерв. поверхонь, заданих параметрично; зробив внесок у розвиток теорії локалізації за модулями нулів ряду Лорана і його похідних, запропонував на­ближені методи визначення цих нулів; розробив теорію геом. по­будов у просторі з використанням одного лише сферографа.

Пр.: Метод Лобачевського розв'язу­вання алгебраїчних рівнянь. К., 1955 (спів­авт.); Геометрические построения одним циркулем. Москва, 1959; 1984; 1989 (перекл. япон. – 1960; англ. – 1961; 1962; болгар. – 1964); Локализация по модулям нулей рядов Лорана и его про­изводных. Л., 1967; Програмування в ЕС ЕОМ. Ч. 1: Структура обчислюв. машин. Л., 1977.

Літ.: Кардаш А., Цегелик Г. Життєвий та творчий шлях професора Олександра Костовського // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Прикладна математика та інформатика. 2008. Вип. 15.

А. І. Кардаш, Я. Г. Притула


Покликання на статтю