Колдаєв Борис Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Колдаєв Борис Михайлович

КОЛДА́ЄВ Борис Михайлович (01(13). 01. 1893, с. Предтеченське, нині Ставропол. краю, РФ – ?, Київ) – біохімік. Д-р біол. н. (1940), проф. (1934). Закін. мед. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві (1916), де відтоді й працював (нині Київ. ун-т): 1927–32 – приват-доц. каф. фізіол. хімії. 1932–41 – зав. каф. біохімії 2-го Київ. мед. ін-ту, 1941–44 – об'єднаного Київ. мед. ін-ту (Харків, Челябінськ, Київ); водночас 1931–41 – ст. н. с. відділу м'язової біохімії, 1944–46 – зав. лаб. біохімії гормонів Ін-ту біохімії АН УРСР; від 1946 – зав. відділу біохімії мікроорганізмів Ін-ту мікробіології та епідеміології АН УРСР (обидва – Київ). Наук. дослідження: ферменти, біохімія м'язової діяльності, роль гормонів в обміні речовин (зокрема наднирників у вуглеводному обміні), виявлення ліпази у слині. Вивчав вплив карнозину та глютатіону в м'язах.

Пр.: Вплив тренування на зміни син­­тетичної властивості мускулів після роботи // УБЖ. 1935. Т. 7; Про зміни вмісту карнозину в мускульній тканині // Там само. 1937. Т. 10; Вплив утомної роботи і тренування на вміст аскор­­бінової кислоти і оксидаційно-редук­ційні процеси в мускулах при різному насиченні організму вітаміном С // Там само. 1939. Т. 13 (співавт.); Глі­­ко­­геноліз у мускулах при зменшеному вмісті глікогену // Там само. 1940. Т. 16 (співавт.); До питання про перетворен­­ня карнозину в мускулах // Там само.

В. І. Назаренко


Покликання на статтю