Литвинко Алла Степанівна — Енциклопедія Сучасної України

Литвинко Алла Степанівна

ЛИТВИ́НКО Алла Степанівна (31. 03. 1964, Кіровоград) – історик науки і техніки. Канд. фіз.-мат. (1997), д-р істор. (2009) н. Закін. Київ. ун-т (1986). Від 1989 працює у Центрі дослідж. наук.-тех. потенціалу та історії науки НАНУ (Київ): від 2011 – пров. н. с. Наук. дослідження: історія статист. фізики в Україні у контексті розвит­­ку світ. науки, історія наук. шкіл в Україні та HAHУ, концептуал. засади сучас. природознавст­­ва, викладання істор.-наук. кур­­сів у ВШ.

Пр.: Внесок наукової школи фізики рідин В. І. Данилова у формування ста­­тистичної фізики в Україні // Вісн. Дніпроп. ун-ту. Сер. Історія і філософія науки і техніки. 2007. № 5; Становлення статистичної фізики в Україні (30–40 рр. XX ст.). К., 2009; Микола Миколайович Боголюбов та статистична фізика в Україні. К., 2009; Соціальний портрет академіка М. М. Боголюбова та його вплив на формування наукової фізичної спільноти в Україні // Укр. біо­­графістика: Зб. наук. пр. К., 2013. Вип. 10.

Ю. О. Храмов


Покликання на статтю