Литвинов Дмитро Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Литвинов Дмитро Іванович

ЛИТВИ́НОВ Дмитро Іванович (Литвинов Дмитрий Иванович; 17(29). 12. 1854, Москва – 05. 07. 1929, Ле­­нінград, нині С.-Пе­тербург) – ро­­сійський ботанік. Ботанікою зацікавився під час навч. у г-зії, брав участь в експедиціях (зокрема супроводжував проф. Моск. ун-ту В. Цингера), зібрав знач. гербарій. Закін. Моск. тех. уч-ще (1879). Працював викл. та інспектором Калуз. тех. залізнич. уч-ща (Росія); згодом – зав. навч. майстерень в Ашґабат. залізнич. уч-щі. Від 1898 – хранитель, згодом – ст. ботанік Ботан. музею АН в Ленінграді. Учасник експедицій у Маньчжурію, Забайкалля, Крим, Середню Азію, Поволжя, Тамбов., Оренбур., С.-Пе­тербур. губ., на Кавказ та ін. Представник істор. напряму в ботан. географії. Вивчав флору різних регіонів СРСР, походжен­­ня степ. рослинності, гірські бори (вважав їх реліктами – залишками лісів пліоцен. льодовик. флори). Запропонував поняття «знижені альпи». Описав понад 190 нових для науки таксонів, зокрема види Betula alajica Litv., B. grandifolia Litv., B. korshinskyi Litv., B. pamirica Litvs Litv. Ім'ям Л. названо понад 60 таксонів, серед них – рід Litwinowia Wo­­ronow, види Agropyron litvinovii Prokud., Cytisus litwinowii V. Krecz., Heliotropium litwinowii M. Pop., Oxytropis litwinowii B. Fedtsch., Spiraea litwinowii Dobrocz., Stro­­ganowia litwinowii Lipsky. Продовжив вид. «Гербария русской флоры», започаткованого С. Кор­­жинським. Уклав «Библиографию флоры Сибири» (С.-Пе­тербург, 1909). Узагальнив рукописи ви­­дат. систематика рослин О. Бун­­ге («Мои заметки о рукописях Бунге»; зберігаються в Ботан. ін-ті РАН, С.-Пе­тербург).

Пр.: Геоботаничекие заметки о фло­­ре Европейской России. Москва, 1891; Об окской флоре в Московской губернии. Москва, 1895; О реликтовом характере флоры каменистых склонов в Европейской России // Тр. Ботан. му­­зея АН. С.-Пе­тербург, 1902. Вып. 1; Следы степного послеледникового пе­­риода под Петроградом // Там само. 1914. Т. 12; О некоторых ботанико-гео­графических соотношениях в нашей флоре. Ленинград, 1927.

Літ.: Городков Б. Н. Дмитрий Ива­­нович Литвинов // Природа. 1929. № 11; Саксонов С. В., Сенатор С. А. Вклад Дмитрия Ивановича Литвинова в по­­знание флоры Самарско-Улья­­нов­­ско­­го Поволжья (к 155-летию со дня рожд.) // Изв. Самар. науч. центра РАН. 2009. Т. 11, № 1(4); Сытин А. К. Дмитрий Иванович Литвинов: материалы к био­­графии // Истор.-биол. исследования. 2014. Т. 6, № 3; Биологи.

М. В. Шевера


Покликання на статтю