Литвинов Іван Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Литвинов Іван Михайлович

ЛИТВИ́НОВ Іван Михайлович (24. 06(07. 07). 1907, Суми – 20. 10. 1976, Київ) – фахівець у галузі механіки ґрун­тів і фундаментобудування. Д-р тех. н. (1967), проф. (1970). Учас­ник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Харків. технол. ін-т (1930). Працював 1931–41, 1946–56 у Пд. НДІ з буд-ва (Харків): від 1951 – дир.; 1955–63 – чл.-фундатор, чл. Пре­зидії, акад.-секр., гол. учений секр. Академії буд-ва і арх-ри УРСР (здійснював кер-во діяль­ністю її 14-ти н.-д. орг-цій); 1963–76 – зав. відділу основ, фундаментів і механіки ґрунтів НДІ буд. конструкцій (Київ). Осн. на­прям наук. діяльності – вивчення основ і фундаментів, зокрема забезпечення стійкості та надійності споруд у цілому. Роз­робив метод посилення та відновлення залізобетон. конструк­цій, термохім. метод укріплення і технологію ущільнення лесових просідаючих ґрунтів поперед. замочуванням та енергією глибин. вибухів, розробив прилади системи Л. для дослідж. буд. властивостей ґрунтів. Був відп. наук. кер. в УРСР у галузі основ, фундаментів і механіки ґрунтів.

Пр.: Исследование грунтов в поле­вых условиях. Москва, 1954; Глубинное укрепление и уплотнение просадоч­ных грунтов. К., 1969; Строительство под­земных сооружений. К., 1970; О стро­ительстве ответственных зданий и сооружений на просадочных грунтах // Строител. конструкции: Сб. науч. тр. К., 1974. Вып. 23; Укрепление и уплотнение просадочных грунтов в жилищном и про­мышленном строительстве. К., 1976.

Літ.: Ігнатьєва О. Академік Іван Литви­нов // Вперед. 1988, 30 серп.

І. Г. Любченко


Покликання на статтю