Колегаєва Ірина Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Колегаєва Ірина Михайлівна

КОЛЕГА́ЄВА Ірина Михайлівна (09. 03. 1950, Миколаїв) – мовознавець. Д-р філол. н. (1992), проф. (1994). Закін. Одес. ун-т (1973), де відтоді й працює: від 1994 – зав. каф. лексикології і стилістики англ. мови, водночас 1998–2006 – декан по роботі з іноз. студентами. Наук. дослідження: теорія вер­­бал. і паравербал. комунікації, комунікативна лінгвістика тексту, функціонал. стилістика, між­культурна комунікація. Гол. ред. зб. наук. праць Одес. ун-ту «Записки з романо-германської фі­­лології» (від 1997). Співавторка навч. посібника «Practice in Text Analysis» (О., 2005).

Пр.: Текст как единица научной и ху­­дожестенной коммуникации. О., 1991; Літературний твір і іншомовна читацька аудиторія: (Комунікативні аспекти транс­формації тексту) // Щорічні зап. з укр. мовознавства. 1996. № 1; Феномен ком­муникативного посредничества и его роль в становлении филолога // Зап. з романо-герман. філології. 2000. Вип. 7; Текстовая парадигма: микро-, макро-, мега-, гипер- и просто текст // Там само. 2008. Вип. 20; Зображення персонажного дискурсу як жанрово детермінований вияв комунікативної вто­ринності в художньому тексті // Вісн. Харків. ун-ту. 2010. № 896.

Літ.: Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

В. А. Кухаренко


Покликання на статтю